NMPD / Kad un kā saukt neatliekamo palīdzību?

Kad un kā saukt neatliekamo palīdzību?
Kādos gadījumos to nodrošina bez maksas?

Kādos gadījumos jāzvana 113?
Uz NMP dienesta ārkārtas tālruni "113" jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties.

NMP dienesta mediķi izsauc, ja:
  
* ir bezsamaņa,
   * apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,
   * ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību,
   * rodas pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula, kas var liecināt par sirds infarktu,
   * ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu,
   * citas dzīvību apdraudošas situācijas.

Uz šādām situācijām, izvērtējot izsaukuma pieteicēja sniegto informāciju, brigāde tiek nekavējoties nosūtīta. Detalizētāk ar visiem neatliekamajiem gadījumiem, kad izsaucama NMP brigāde, var iepazīties MK noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas kārtība” 199.pantā.

Kas notiek, ja izsaukums nav steidzams?
Ja izsaukums nebūs steidzams, izsaukuma pieteicējs tiks informēts par iespēju saņemt vajadzīgo palīdzību citās ārstniecības iestādēs. Dispečercentra mediķi zvanītājam var atteikt nosūtīt brigādi uz situāciju, ja ir skaidrs, ka izsaukums nav neatliekams un nav NMP dienesta kompetencē.

Kā izvērtēt, cik nopietna ir situācija - saukt vai nesaukt NMP brigādi?
NMP dienests apzinās, ka cilvēks bez medicīniskas izglītības ne vienmēr spēj objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli. Tāpēc saasinoties veselības stāvoklim vai jebkuru neskaidrību un šaubu gadījumos tomēr jau savlaicīgi vajadzētu sazināties ar mediķiem - darba laikā ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu, savukārt vakaros, nakts stundās un brīvdienās iespējams saņemt mediķu padomu, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo telefonu 66016001.

Ja šķiet, ka situācija prasa nekavējošu un neatliekamu palīdzību, jāzvana NMP dienestam uz ārkārtas tālruni 113. NMP dienesta dispečercentrā strādā kvalificēti, apmācīti mediķi, kas katru izsaukumu izvērtē pēc stingriem kritērijiem, lai atpazītu situācijas, kas ir bīstamas pacienta dzīvībai vai veselībai.

Vai pa tālruni var vienmēr noteikt situācijas bīstamību?
Var būt gadījumi, kad pa tālruni to nevar noskaidrot. Ja pēc zvanītāja teiktā pa tālruni dienesta dispečercentra mediķiem nav iespējams noskaidrot bīstamību pacienta veselībai, šādos neskaidros gadījumos brigāde tiek nosūtīta uz izsaukuma vietu, lai klātienē izvērtētu situāciju un, ja nepieciešams, sniegtu medicīnisko palīdzību.

Vai par NMP brigādes izsaukumu ir jāmaksā?
Ja pacienta dzīvība ir apdraudēta, par brigādes izsaukumu pacientam nebūs jāmaksā.

Taču ir gadījumi, kad samaksu par brigādes izsaukšanu var piemērot. Ministru Kabineta noteikumi Nr.746 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, nosaka tos pakalpojumus, kurus sniedz dienests, bet kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem - tajā skaitā samaksa tiek piemērota par mediķu brigādes izsaukšanu situācijās, kas nav uzskatāmas par neatliekamu.

Kādos gadījumos un cik par izsaukumu būs jāmaksā?
Maksu par izsaukumu var piemērot, ja, pieņemot zvanu, dispečers jau pa tālruni konstatē, ka situācija nav dzīvību apdraudoša un pacientam palīdzība būtu jāsaņem pie sava ģimenes ārsta vai pašam vēršoties tuvākajā ārstniecības iestādē. Parasti gan šādos gadījumos dispečers iesaka zvanītājam izmantot citas palīdzības saņemšanas iespējas. Ja zvanītājs tomēr vēlas izsaukt NMP brigādi, tad izsaukuma pieteikšanas brīdī pa telefonu viņš tiek informēts gan par to, ka šis būs maksas pakalpojums, gan arī par pakalpojuma cenu - 40,14 eiro.

Tāpat par iespejamu samaksu zvanītājs var tikt informēts situācijās, kas ir neskaidras un brigāde tiek nosūtīta, lai klātienē izvērtētu pacienta stāvokli. Ja tomēr mediķi pēc pacienta apskates un stāvokļa izvērtēšanas lemj pacientu nogādāt slimnīcā, tādā gadījumā par izsaukumu jāmaksā nebūs.

Kur vēl var saņemt medicīnisko palīdzību?
Visciešākā sadarbība veselības jautājumos ikvienam būtu jāveido ar savu ģimenes ārstu. Jāatzīst, ka ik dienu NMP dienests saņem pietiekami daudz zvanu par situācijām, kas nav dienesta kompetencē, bet lielā daļā gadījumu veselības problēmas būtu jārisina ar ģimenes ārsta palīdzību.

Tādēļ aicinām iedzīvotājus lielāku vērību pievērst savai veselībai - pie sava ģimenes ārsta savlaicīgi būtu jānoskaidro, kur un kādos gadījumos saņemt palīdzību ārpus ģimenes ārsta darba laika, tai skaitā noskaidrot ģimenes ārsta „akūtās” stundas, telefonstundas, tuvākos dežūrārstus u.c.

Lai izvairītos no slimību paasinājumiem, pacientiem ar hroniskām saslimšanām precīzi jāievēro ārsta noteiktā terapija un savlaicīgi jāiegādājas ikdienā lietojamie medikamenti. Ieteicams ar ģimenes ārstu arī pārrunāt, kādus medikamentus dažādām akūtām situācijām paredzēt mājas aptieciņā, īpaši ziemas vīrusu saslimšanas periodā.

Kur saņemt palīdzību, ja ģimenes ārsts nav sasniedzams?
Vieglāku akūtu saslimšanu vai nelielu traumu gadījumos vari konsultēties ar mediķiem pa tālruni, darba dienās no plkst. 17 vakarā līdz 8 rītā, bet brīvdienās visu diennakti zvanot uz  ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

Visu informāciju par ģimenes ārstiem, dežūrārstiem un slimnīcu uzņemšanas nodaļām vari saņemt zvanot darba dienās uz Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē vai darba dienās zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234

Tāpat iesakām savā viedtālrunī lejupielādēt mobilo lietotni eVeselībasPunkts, kurā varēsi interaktīvā kartē redzēt savai atrašānās vietai tuvākās ārstniecības iestādes, to sniegtos pakalpojumus, to darba laikus, kā arī pēc norādēm kartē doties uz izvēlēto iestādi.

 

Informācijas avots