VUGD / Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

Informatīvais materiāls iedzīvotājiem par rīcību dažādu apdraudējumu gadījumā:

1. Iedzīvotāju brīdināšana un informēšana
2. Evakuācija un ārkārtas gadījumu soma
3. Bīstamo ķīmisko vielu noplūde un radiācijas avārija
4. Negaiss
5. Plūdi
6. Ugunsgrēks
7. Elektrības piegādes traucējumi
8. Ēku sagruvums
9. Pirmā palīdzība

Detalizēta informācija par katru no punktiem.

Informācijas avots