Arī šogad notiks Zemgales NVO Forums

Zemgales NVO Centra izstrādātā projekta mērķis ir nodrošināt Zemgales NVO sektora aktīvu līdzdalību interešu aizstāvībā (pašvaldību komisijas, Latvijas Pilsoniskā alianse), veicinot kvalitatīvu atbalstu reģiona NVO darbībai un līdzdalībai, stiprinot Zemgales NVO Centra darbību un aktivitātes, kā arī paredzot nodrošināt vismaz 300 NVO pārstāvju un 30 indivīdu iesaisti sekojošās aktivitātēs: konsultāciju nodrošināšana, pasākumi NVO sadarbības veicināšanai (Zemgales NVO FORUMS), interešu pārstāvniecība, informācijas resursu pieejamība – apkopot Zemgales NVO sektoram aktuālu informāciju un publicēt mājas lapā, sociālajos tīklos.

Projektu “Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (NVO FONDS).

 

Informācijas avots