SAC "Sermūkši" pakalpojumi

SAC "Sermūkši" ir sociālās rehabilitācijas institūcija, kura sniedz ilglaicīgus un īslaicīgus sociālos pakalpojumus pensijas vecuma cilvēkiem, kā arī I un II grupas invalīdiem.

Nodrošinām aprūpi arī smagi slimiem, kopjamiem klientiem.

 • nodrošināt ar dzīvojamo platību;
 • klientu medicīniskās aprūpes organizēšana;
 • 4x ēdināšana atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim;
 • sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksa veikšana atbilstoši katra klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim
 • klientu apgādāšana ar apģērbu un apaviem atbilstoši laika apstākļiem;
 • garīgās aprūpes organizēšana;
 • klientu indiviudālo problēmu risināšana;
 • atpūtas un kultūŗas pasākumu apmeklēšana;
 • saziņa ar tuviniekiem.

 Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā, vai zvanot SAC "Sermūkši" administrācijai 26 100 999

 Iesniedzamie dokumenti:

 •  Līgums ( aizpilda uz vietas);
 • Personu apliecinošs dokuments klientam un apgādniekam;
 • Medicīnas izziņa;
 • invaliditāti apliecinošu dokumentu;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti.

Informācijas avots