Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumi

Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību: 1., 2. un 3.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam, bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, pilngadīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, personām ar anatomiskiem defektiem - protēzi vai ortopēdiskos apavus. Kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, un tehnisko palīglīdzekļu aprites noteikumus un no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu reglamentē Ministru kabinets.

Tehniskie palīglīdzekļi (ortozes, protēzes, ortopēdiskie apavi, personīgās aprūpes palīglīdzekļi, personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi un komunikācijas palīglīdzekļi - surdotehnika un tiflotehnika) ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Valsts apmaksāto palīglīdzekļu klāsts tiek regulāri pārskatīts.

Ar 2009.gada 1.septembri personas ar tehniskiem palīglīdzekļiem par valsts budžeta līdzekļiem  nodrošina VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", ievērojot teritoriālo principu personu nodrošināšanā ar tehniskiem palīglīdzekļiem ir izveidotas nodaļas Kuldīgā un Rēzeknē un tiek veikti izbraukumi visā Latvijas teritorijā.

VSIA "Nacionālā rehabilitācijas centrā "Vaivari"" Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (adrese: Rīga, Ventspils ielā 53) uz vietas var saņemt pašaprūpes palīglīdzekļus (tualetes krēslus, vannas un dušas krēslus, manuālās satveršanas stangas u.c.) un pārvietošanās palīglīdzekļus (riteņkrēslus, spieķus, kruķus, kvadripodus, rolatorus, staigāšanas rāmjus u.c.).

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" ergoterapeiti izvērtē, kāds palīglīdzeklis konkrētajā gadījumā ir nepieciešams un apmāca, kā ar to rīkoties un nodrošina patapināto tehnisko palīglīdzekļu apkopi un remontu. Speciālisti pielāgo palīglīdzekļus katra cilvēka individuālajām vajadzībām un sniedz konsultāciju par vides pielāgošanu mājās, darbā vai mācību vietā. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" vai pakalpojuma sniedzējs informē personu par tehniskā palīglīdzekļa, kas izsniegts īpašumā, garantijas remonta un lietošanas nosacījumiem.

Savukārt, ar 2010.gada 1.janvāri piešķirtā valsts budžeta līdzekļu ietvaros personas ar surdotehniku nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība (adrese: Rīga, Elvīras ielā 19) un personas ar  tiflotehniku nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrība (adrese: Rīga, Pāles 14/1).

Latvijas Nedzirdīgo savienība ievērojot teritoriālo principu personu nodrošināšanā ar tehniskiem palīglīdzekļiem - surdotehniku, apkalpo personas nodaļās:

Rīgā, Elvīras ielā 19, telefons/ teksta telefons 67611660, fakss 67453242
Daugavpilī, S.Mihoelsa ielā 54, telefons/ fakss 65410081
Liepājā, Graudu ielā 43 - 68 (ieeja no Palasta ielas 23), telefons/ fakss 63427507
Ventspilī, L.Dzirnavu ielā 24, telefons/ fakss 63626134
Rēzeknē, Raiņa ielā 5a, telefons/ fakss 64622721
Alūksnē, Helēnas ielā 28 - 3, telefons/ fakss 64324385

Plašāka informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšanas kārtību pieejama VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs) vai pa tālruni 67552350, Latvijas Nedzirdīgo savienība vai pa tālruni/teksta telefons 67611660, Latvijas Neredzīgo biedrība vai pa tālruni 67533828.

 

Informācijas avots