Par Ventspils pilsētas pašvaldības Ziemassvētku pabalsta saņemšanu

Lai sniegtu materiālu atbalstu Ziemassvētkos, Ventspils pilsētas Sociālais dienests no 3. decembra sāks izmaksāt pašvaldības vienreizējo pabalstu atsevišķām iedzīvotāju grupām – Ventspils pilsētā deklarētajiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Ventspils pilsētas pašvaldība materiālā atbalsta sniegšanai šogad atvēlējusi 344 615 eiro. Plānots, ka pabalstu Ziemassvētkos varēs saņemt 8105 ventspilnieku.

Pabalstu 43 eiro apmērā varēs saņemt pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs pirms nodokļu nomaksas (neskaitot piemaksu pie pensijas) nepārsniedz 338 eiro, kā arī bērni ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušie bērni. Savukārt pabalstu iepirkumu kartes veidā 30 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu varēs saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes.

Pensionāri un personas ar invaliditāti piešķirto pabalstu varēs saņemt trīs dažādos veidos – bankas norēķinu kontā, Sociālā dienesta kasēs vai ar piegādi mājās.

Pabalstu bankas norēķinu kontā  pensionāri un personas ar invaliditāti varēs saņemt no 3. decembra līdz 2019. gada 31. janvārim. Sociālā dienesta kasēs pabalstu varēs saņemt no 18. līdz 21. decembrim, laika posmā no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00. Pabalsta izmaksa tiks organizēta, ņemot vērā iedalījumu pēc uzvārda sākuma burtiem, līdzīgi kā tas organizēts arī iepriekšējās svētku pabalstu izmaksu reizēs. Informācija par burtu sadalījumu sekos vēlāk, tuvojoties pabalsta izmaksas datumam.

Sākot ar 2018. gada 7. janvāri līdz 31. janvārim pabalsta izmaksa Sociālā dienesta kasēs turpināsies to parastajos darba laikos.

Pabalsts mājās tiks piegādāts tikai tiem iedzīvotājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevar ierasties Sociālajā dienestā. Par pabalsta izmaksas nepieciešamību dzīves vietā,  Sociālais dienests jāinformē iepriekš, zvanot pa tālruni 63601210 (Ventas kreisajā krastā dzīvojošiem iedzīvotājiem) vai 63663001 (Pārventas iedzīvotājiem). Gadījumā, ja nav iespējams piezvanīt, tad informāciju var sniegt arī ar citu personu starpniecību.

Bērniem ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pabalstu izmaksās no 10. decembra līdz 2019. gada 31. janvārim Sociālā dienesta kasēs to parastajos darba laikos vai  pārskaitot uz bērna vecāku, vai aizbildņu bankas norēķinu kontiem.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem pabalstu varēs saņemt no 5. decembra līdz 27. decembrim Sociālā dienesta kasēs. Šis pabalsts tiks izsniegts iepirkumu kartes veidā, ko varēs izmantot pārtikas produktu un citu preču iegādei.

Par pabalsta izmaksas kārtību Sociālais dienests iedzīvotājus informēs vēl papildus, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai laikrakstā “Ventas Balss” un Ventspils portālā www.ventspils.lv.

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuriem ir tiesības saņemt Ziemassvētku pabalstu, rakstīt iesniegumu pabalsta saņemšanai bankas kontā. Šādu iesniegumu var rakstīt jau šobrīd un arī pabalsta izmaksas laikā, aizpildot iesnieguma formu, kas pieejama Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai dienesta filiālē Pārventā, Talsu ielā 39, kā arī portālā www.ventspils.lv.

Informācijas avots: Ventspils pilsētas sociālais dienests