Pašvaldības nodrošinātais atbalsts maznodrošinātajiem medicīnas pakalpojumu saņemšanai

Lai atbalstītu Ventspils mazaisargātākās iedzīvotāju grupas, pašvaldība nodrošina atlaides apmeklējumam pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, kā arī daļēji kompensē stacionāros medicīnas pakalpojumus. Šogad pabalsta, kas iedzīvotājiem daļēji kompensē pacientu iemaksu, izmaksai Ventspils pilsētas pašvaldība novirzījusi līdzekļus 15 563 eiro apmērā.

Pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai var saņemt ģimenes vai personas, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes vai personas statuss, kā arī pensionāri un personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 299,00 eiro mēnesī.

Pabalsta apmēri:
=> 0,71 eiro – par katru ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu.
=> 1,71 eiro – par apmeklējumu pie ārsta speciālista.
=> 4,00 eiro – par ārstēšanos diennakts stacionārā; kompensāciju piemēro sākot ar otro dienu.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums. Pēc iesnieguma izskatīšanas, 10 darba dienu laikā, tiek izsniegta izziņa, kas apliecina, ka personai ir tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai. Izsniegtā izziņa jāuzrāda medicīnas iestādē, kura tiek apmeklēta.

No pacienta iemaksas pilnībā ir atbrīvoti trūcīgie iedzīvotāji, kuru ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī. Tiem iedzīvotājiem, apmeklējot ārstu un uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu trūcīgās ģimenes vai personas izziņu, pacienta iemaksa nav jāmaksā.

2017. gadā šo pabalstu veidu saņēmuši 1 026 ventspilnieki un šī pabalsta izmaksai novirzīti līdzekļi 14 057 eiro apmērā.

Informācijas avots: Ventspils pilsētas sociālais dienests