Pabalstu zupas virtuves izmantošanai šogad jau saņēmušas 157 personas

Ventspils pilsētas pašvaldība, šogad novirzījusi vairāk kā 34 000 pašvaldības budžeta līdzekļus, zupas virtuves pabalsta izmantošanai, līdz šim pakalpojumu izmatojušas jau 157 krīzes situācijā nonākušās personas.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests piedāvā pabalstu zupas virtuves izmantošanai, kuru var saņemt krīzes situācijā nonākušas ģimenes (personas), personas bez noteiktas dzīvesvietas, personas, kuras atgriezušās no ieslodzījuma vietas, kā arī personas ar īpašām vajadzībām. Minētās mazaizsargātās iedzīvotāju grupas nereti nonāk situācijā, kad zupas virtuves izmantošana ir vienīgā iespēja, lai saņemtu pietiekamu uzturu.

2018. gadā zupas virtuves pabalstu kopumā izmantoja 338 personas un tam tika novirzīti vairāk kā 23 000 eiro pašvaldības budžeta līdzekļu.

Lai nodrošinātu siltu ēdienu ventspilniekiem, kuriem objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu, pašvaldība atbalsta piešķirot, pabalstu zupas virtuves izmantošanai. Ventspilī darbojas trīs zupas virtuves, piedāvājot savus pakalpojumus gan pilsētas, gan Pārventas iedzīvotājiem.

=> Ventspilniekiem ikdienā silts ēdiens pieejams trīs zupas virtuvēs, - Platajā ielā 11, Loču ielā 8, kā arī Talsu ielā 1.
=> Platajā ielā 11, biedrībā “Spēkavots”, iedzīvotāji, kuri saņēmuši Sociālā dienesta izsniegtos talonus zupas virtuves izmantošanai, siltu zupu var saņemt no pirmdienas līdz sestdienai, laikā no plkst.16.00 līdz 18.00, kā arī svētdienās no plkst.13.00 līdz 15.00.
=> Loču ielā 8, biedrībā ,,Integrācijas centrs „Atvērtās durvis””, silts ēdiens pieejams no pirmdienas līdz sestdienai, laikā no plkst.12.00 līdz 13.00, savukārt svētdienām un svētku dienām ēdiens tiek iedots līdzņemšanai.
=> Talsu ielā 1 (Pārventā), biedrība “Spēkavots” siltu zupu piedāvā no pirmdienas līdz piektdienai, laikā no plkst.13.30 līdz 15.30.

Lai saņemtu pabalstu zupas virtuves izmantošanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā, kur izvērtējot konkrēto situāciju, tiek izsniegts talons, kuru uzrādot jebkurā no trīs pieejamajām zupas virtuvēm, ēdienu var saņemt bez maksas.

Saskaņā ar Ventspils domes pārvaldes struktūru, Ventspils pilsētas Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas darbojas atbilstoši sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un sniedz Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī organizē un sniedz sociālos pakalpojumus.
Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39 vai interneta mājas lapā https://www.ventspils.lv, vai sociālajā tīklā „facebook”.

Informācijas avots