Sociālo pakalpoju informācija turpmāk pieejama arī Latvija.lv

Iedzīvotāju ērtībām Ventspils pilsētas Sociālā dienesta nodrošināto sociālo pakalpojumu informācija turpmāk būs pieejama arī valsts pārvaldes un pakalpojumu portālā Latvija.lv

Gadu laikā Ventspils pilsētas Sociālā dienesta un pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi un pabalsti realizēti un pilnveidoti, lai atbalstītu mazaizsargātās sabiedrības grupas. Ventspils iedzīvotājiem ir pieejami 38 sociālie pabalsti un 12 sociālie pakalpojumi, kam šogad kopumā novirzīti vairāk kā 2.milj. eiro pašvaldības līdzekļu.

Pašlaik norisinās darbs pie informācijas par piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumus un pabalstiem aktualizēšanas, lai iedzīvotajiem būtu ērti atrast un pārskatāmi saprast ne tikai Ventspils mājas lapā pieejamo informāciju, bet arī portālā Latvija.lv ievietoto informāciju.
Saskaņā ar Ventspils domes pārvaldes struktūru, Ventspils pilsētas Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas darbojas atbilstoši sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un sniedz Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī organizē un sniedz sociālos pakalpojumus.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, vai interneta mājas lapā https://www.ventspils.lv, kā arī sociālajā tīklā „facebook”.

Informācijas avots: Ventspils sociālais dienests