Ar 7. maiju sāks izmaksāt pabalstu Mātes dienā

Ventspils pilsētas Sociālais dienests no šī gada 7. maija līdz 24. maijam trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Ventspilī un, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, izmaksās pabalstu Mātes dienā.

Pabalstu Mātes dienā iepirkumu kartes veidā 15 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu varēs saņemt Sociālā dienesta kasēs:

Raiņa ielā 10 (Ventas kreisā krasta iedzīvotāji) kases darba laikā:
Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
Trešdienās no plkst. 12.00 līdz 15.00

Talsu ielā 39 (Pārventas iedzīvotāji) kases darba laikā:
Otrdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00
Ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 15.00

Paredzēts, ka no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem 2100 eiro apmērā pabalstu Mātes dienā saņems 140 bērni.

Saskaņā ar Ventspils domes pārvaldes struktūru, Ventspils pilsētas Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas darbojas atbilstoši sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un sniedz Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī organizē un sniedz sociālos pakalpojumus.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī interneta mājas lapā https://www.ventspils.lv un sociālajā tīklā „facebook”.

Informācijas un bildes avots: Ventspils sociālais dienests