Pabalstu izmaksa mācību līdzekļu iegādei

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, arī šogad pašvaldība sniegs materiālu atbalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pabalstu 30 eiro apmērā iepirkumu kartes veidā mācību līdzekļu iegādei Ventspils pilsētas Sociālais dienests izmaksās no 19. augusta līdz 30. septembrim.

Naudas pabalsta apmērs bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm atkarīgs no izglītības iestādes, kurā persona mācās:
- Vispārējās izglītības iestādē - 43.00 EUR;
- Profesionālās vidējās izglītības iestādē – 62.00 EUR;
- Augstskolā – 121.00 EUR.

Lai saņemtu pabalstu, jāaizpilda iesniegums Sociālajā dienestā. Ventspils tehnikuma, Ventspils Augstskolas audzēkņiem, kā arī, ja mācību iestāde neatrodas Ventspilī, jāiesniedz izziņa no mācību iestādes.

Kopumā plānots, ka pašvaldības sniegto atbalstu mācību līdzekļu iegādei varēs saņemt 150 bērni un jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī 7 bāreņi. Pavisam pabalsta izmaksai 2019. gadā Ventspils pilsētas pašvaldība paredzējusi finansējumu vairāk kā 5000 EUR apmērā.

Saskaņā ar Ventspils domes pārvaldes struktūru, Ventspils pilsētas Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas darbojas atbilstoši sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un sniedz Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī organizē un sniedz sociālos pakalpojumus.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī interneta mājas lapā https://www.ventspils.lv un sociālajā tīklā „facebook”.

Informācijas avots