Ar septembri atsākas pieaugušo naktspatversmes darbība

Pēc vasaras pārtraukuma savu darbību ir atsākusi pieaugušo naktspatversme. Ventspilī, Fabrikas ielā 2, jau vairākus gadus darbojas naktspatversme, kura tika izveidota, biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” sadarbojoties ar Ventspils pilsētas domi un Štrālzundes Samariešu apvienību.

Septembra mēnesī naktspatversme darbojas no plkst. 20.00 līdz 8.00 rītā, savukārt, sākoties aukstākam laikam, no plkst. 18.00 līdz 8.00.

Pilna maksa par vienu nakti naktspatversmē ir 9,30 eiro, bet par to laiku, kad patversme strādā pilnu diennakti papildus maksa ir 1,73 eiro dienā. Šogad šī pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi 75 tūkst. eiro apmērā.

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par Ventspils pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, sākot ar 01.04.2019 par biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” sniegto naktspatversmes pakalpojumu persona maksā līdzdalības maksu par vienu nakti sekojošā apmērā:
- 2% no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personai ir regulāri ienākumi;
- 1,00 eiro, ja personai nav regulāru ienākumu.

Ventspils naktspatversmes telpās var uzņemt 30 cilvēkus – gan sievietes, gan vīriešus, savukārt, iestājoties īpaši aukstam laikam, naktspatversmes telpās iespējams izmitināt līdz pat 40 personām. Telpas ir pielāgotas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” naktspatversme, sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību, nodrošina klientiem naktsmītni, īslaicīgu sociālo aprūpi, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju, ēdināšanu, apģērbu, personiskās higiēnas iespējas, kā arī ir izveidota neliela bibliotēka, kur pieejami preses izdevumi.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai jāvēršas Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10 vai Talsu ielā 39.

Informācijas avots