Ziemassvētku pabalstu var saņemt līdz janvāra beigām

Vēl līdz 31. janvārim tiek organizēta Ventspils pilsētas pašvaldības Ziemassvētku pabalsta izmaksa atsevišķām iedzīvotāju grupām – Ventspils pilsētā deklarētajiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Ziemassvētku pabalstu ir tiesības saņemt Ventspilī deklarētiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs pirms nodokļu nomaksas (neskaitot piemaksu pie pensijas) nepārsniedz 365.00 eiro, ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, nepilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Personas, kurām ir tiesības saņemt Ziemassvētku pabalstu, bet to vēl nav izdarījušas, aicinām līdz 31. janvārim rakstīt iesniegumu un saņemt pabalstu Sociālā dienesta kasēs vai norēķinu kontā.

Iesniegumu var saņemt Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai Pārventā, Talsu ielā 39, vai Ventspils mājas lapā www.ventspils.lv
Pabalstu Sociālā dienesta kasē var saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kases darba laiki:
Sociālā dienesta (Raiņa ielā 10) kases darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
Trešdienās no plkst. 12.00 līdz 15.00
Sociālā dienesta Pārventas filiāles (Talsu ielā 39) kases darba laiks:
Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00

Laika posmā no 2. decembra līdz 8. janvārim pabalstu 43 eiro apmērā ir saņēmuši jau 6725 personas, kam līdz šim izlietoti 289 175 eiro pašvaldības budžeta līdzekļu:
- Ventspilī deklarētie pensionāri un personas ar invaliditāti – 6563 personas;
- Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti – 112 personas;
- Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni – 50 personas.

Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem pabalstu Ziemassvētkos iepirkumu kartes veidā 30.00 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu varēja saņemt no 02.12.2019. līdz 27.12.2019. Kopumā šis pabalsta tika izmaksāts 161 reizi, kopumā izlietojot 4830 eiro pašvaldības budžeta līdzekļu.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī interneta mājas lapā https://www.ventspils.lv un sociālajā tīklā „facebook”.

Informācijas avots