Kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībās jābūt prioritātei

Viesojoties Smiltenes novadā, lai pārrunātu aktuālos nozares jautājumus, labklājības ministre Ramona Petraviča pirms tikšanās ar novada vadītājiem, apmeklēja ģimeni, kurā vientuļa māmiņa rūpējas par diviem bērniem. Viens no viņiem ar ļoti smagu invaliditāti kopš dzimšanas.

Pašvaldība ģimenei ir sniegusi atbalstu - iedalīta lielākā dzīvojamā platība, kāda pieejama sociālo dzīvokļu fondā, atrasti risinājumi dažādu kompensāciju un atlaižu piešķīrumiem.

“Saprotu, ka pašvaldība palīdz māmiņai, kura rūpējas par bērnu ar smagu invaliditāti. Un tomēr es aicinu, vērtējot šo situāciju, vēl vairāk ņemt vērā cilvēcisko faktoru, ne tikai normatīvos regulējumus, “ sarunā ar novada domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu un Sociālā dienesta vadītāju Intu Siliņu uzsvēra ministre.

“Manuprāt, ikvienai pašvaldībai kā pirmā no prioritātēm ir liekama cilvēka sociālā aizsardzība. Tādēļ es lūdzu Smiltenes novada pašvaldību izvērtēt – ko vēl varētu darīt šīs ģimenes labā, jo tā novadā ir vienīgā, kurā aug bērns ar tik smagu invaliditātes pakāpi,” pauda Ramona Petraviča.

Smiltenes novadā daudz ieguldīts iedzīvotāju labklājībai. Pilsētā uzbūvēts sporta komplekss, novads var lepoties ar vairāk nekā 1040 ekonomiski aktīvām darba vietām, kas uz 1000 darba spējīgiem iedzīvotājiem rada lielāku darba piedāvājumu, nekā ir pieprasījums. Darbaspēku smiltenieši piesaista pat no kaimiņu novadiem.

Smiltenes Bāriņtiesas vadītāja Aurika Zīvere, kura vienlaicīgi ir Latvijas Bāriņtiesas asociācijas vadītāja, atzinīgi novērtēja līdz šim Labklājības ministrijas vadītās Darba grupas paveikto bērnu tiesību aizsardzības sistēmas sakārtošanā. Tāpat Bāriņtiesas vadītāja atzinīgi izteicās par Ārpusģimenes atbalsta centra ”Smiltene” darbu un sniegto profesionālo palīdzību ikdienas darbā ar audžuģimenēm un adoptētājiem.

Novadā daudz vērtīgu iniciatīvu. Viena no tādām – starppaaudžu pasākumi, kur seniori darbojas kopā ar novada izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem daloties savā pieredzē, prasmēs un iemaņās. Pasākumu mērķis ir veicināt komunikāciju, sniegt atbalstu, iepriecināt svētkos, apciemot seniorus mājās un pansionātā. Uzsāktas arī aktivitātes reemigrācijas veicināšanai.

Smiltenes novadā tiek realizēti vairāki deinstitucionalizācijas (DI) projekti – grupu dzīvokļi 16 vietām, Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), specializētās darbnīcas personām ar GRT, Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), Rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar FT, ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi un Jauniešu māja. Novada domes vadība tāpat, kā daudzas citas Latvijas pašvaldības vēlas drīzāku skaidrību par to, kā tiks risināts trūkstošā finansējuma jautājums DI procesa turpināšanai.

Vizīte noslēdzās Smiltenes Bērnu un ģimenes atbalsta centrā un SIA “Smiltenes Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā. Abas institūcijas vada jauni un enerģiski vadītāji. Sarunās ar institūciju iemītniekiem, labklājības ministre Ramona Petraviča uzklausīja klientu vēlmes, kā arī atzinīgu vērtējumu par saņemto pakalpojumu.

Informācijas avots