Reklāmas vai reklāmraksta iesniedzējiem

Laipni aicināti izvietot savu reklāmrakstu vai arī reklāmu (reklāmas lauks).
Iesniedzamā reklāma vai reklāmraksts sagatavojams un iesniedzams sekojošā kārtībā:

Reklāmraksts:
1. Patstāvīgi jāsagatavo ziņa word dokumentā (bez tabulu elementiem un formatējuma)
2. Par bildēm:
    2.1. Jāpievieno ziņai atbilstoša un kvalitatīva bilde (800x600 pixels)
    2.2. Maximums 3 bildes, no kurām divas izvietojamas pašā rakstā un viena raksta titulbilde.
    2.3. Bildes nosaukumā jābūt kādam no raksta nosaukuma atslēgas vārdiem.
    2.4. Ja bilde nav kvalitatīva, lapas administrators var ievietot rakstā citu atbilstošu bildi.
    2.5. Ja bildes netiek iesūtītas, lapas administrators izvēlas rakstam atbilstošu bildi pēc saviem ieskatiem.
3. Worda dokuments un bildes jānosūta e-pastā uz info@socialaszinas.lv
4. E-pastā obligāti papildus jānorāda iesniedzēja kontaktinformācija
5. Reklāmas izvietošana ir par ziedojumiem (50,00 EUR, pamatojums ziedojumam: socialaszinas.lv atbalsts), kas tiks novirzīti vietnes uzturēšanai un dažādiem labdarības projektiem.
6. Reklāmraksts tiek izvietots uz vienu mēnesi (50EUR/mēn.)
7. Reklāmraksts atradīsies šajā sadaļā / ienākt

Reklāma (reklāmas laukums):
1. Patstāvīgi jāsagatavo reklāmu (pdf un png) formātā
2. Reklāmas laukuma izmērs 359 x 311 pixels, 1142 x 100 pixels
3. Gatavā reklāma jānosūta e-pastā uz info@socialaszinas.lv
4. E-pastā obligāti papildus jānorāda iesniedzēja kontaktinformācija
5. Reklāmas izvietošana ir par ziedojumiem (100,00 EUR, pamatojums ziedojumam: socialaszinas.lv atbalsts), kas tiks novirzīti vietnes uzturēšanai un dažādiem labdarības projektiem.
6. Reklāma tiek izvietota uz vienu mēnesi (100,00 EUR/mēn.).
7. Reklāma atradīsies sākuma lapā / ienākt

Uzmanību!
Ja ziņu iesniegšanas noteikumi netiek ievēroti, reklāma vai reklāmraksts netiek pieņemti izskatīšanai un izvietošanai / Par reklāmas saturu atbildīgs pats iesniedzējs/autors / Socialaszinas.lv patur tiesības izvēlēties, kuras saņemtās reklāmas vai reklāmrakstus publicēt un kuras nepublicēt šajā ziņu vietnē.