Socialaszinas.lv sadarbības partneriem

Iesniedzamais ziņas raksts, domāts publicēšanai socialaszinas.lv vietnē,
sagatavojams un iesniedzams sekojošā kārtībā:

1. Patstāvīgi jāsagatavo ziņa word dokumentā (bez tabulu elementiem un formatējuma)
2. Par bildēm:
    2.1. Jāpievieno ziņai atbilstoša un kvalitatīva bilde (800x600 pixels)
    2.2. Maximums 3 bildes, no kurām divas izvietojamas pašā rakstā un viena raksta titulbilde.
    2.3. Bildes nosaukumā jābūt kādam no raksta nosaukuma atslēgas vārdiem.
    2.4. Ja bilde nav kvalitatīva, lapas administrators var ievietot rakstā citu atbilstošu bildi.
    2.5. Ja bildes netiek iesūtītas, lapas administrators izvēlas rakstam atbilstošu bildi pēc saviem ieskatiem.
3. Worda dokuments un bildes jānosūta e-pastā uz info@socialaszinas.lv
4. Jānorāda iesniegtās ziņas avota saite
5. E-pastā obligāti papildus jānorāda iesniedzēja kontaktinformācija

Uzmanību!
Ja ziņu iesniegšanas noteikumi netiek ievēroti, raksts netiek pieņemts izskatīšanai un publicēšanai / Par raksta saturu atbildīgs pats raksta iesniedzējs/autors / Socialaszinas.lv patur tiesības izvēlēties, kuras saņemtās ziņas publicēt un kuras nepublicēt šajā ziņu vietnē / Publicēšanai tiek izskatīti tikai raksti par sociālās jomas tēmām.