LM izsludina konkursu bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības prevencijas jomā

Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības un nevalstiskās organizācijas no 23. marta līdz 6. aprīlim piedalīties projektu konkursā bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības prevencijas jomā. Projekta konkursa mērķis ir bērniem, īpaši pirmsskolas un sākumskolas vecumā, un speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem (pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki u.c.), sniegt pamatprasmes un zināšanas par drošību un vardarbības risku mazināšanu attiecībās ar citiem cilvēkiem.

Gan ANO Bērnu tiesību komisija, gan Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija savā ikdienas darbā nodrošinot Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 darbību secinājusi, ka Latvijā vēl joprojām ir ļoti augsti vardarbības pret bērniem un pusaudžu savstarpējās vardarbības rādītāji. Tādēļ, lai nodrošinātu bērnu aizsardzību un mazinātu vardarbības riskus, vienlaikus izglītojot pašus bērnu un jauniešus par iespējamām vardarbības formām un izpausmēm, LM organizē projektu konkursu, lai izglītotu bērnus un speciālistus par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt palīdzību.

Pašvaldības un nevalstiskās organizācijas konkursā var pieteikties, iesniedzot LM nepieciešamos dokumentus, kuri norādīti projektu konkursa “Bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības prevencijas pasākumu īstenošana” nolikumā un Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai īstenošanas kārtībā.

Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties un to saņemt LM katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00 Rīgā, Skolas ielā 28 (iepriekš sazinoties ar vecāko eksperti Ritu Paršovu, tālr. 67782954). Tāpat ar to var iepazīties interneta vietnes www.lm.gov.lv sadaļā „Aktuāli”.
Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. gada 12. decembris. Projektu paredzēts finansēt no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Informācijas avots