Labklājības ministrija aizsāks sociālo kampaņu “Radi Ģimeni”

Ceļā uz mērķi - no bērnunamiem brīva Latvija trešdien, š.g. 12. septembrī, plkst. 11:00 Rīgas ģimeņu atbalsta centrā “Dūja”, Klostera ielā 4 (Vecrīgā), Labklājības ministrija (LM) atklās sociālo kampaņu “Radi Ģimeni”. Tajā LM sadarbībā ar atbalsta programmu “Plecs” skaidros uzņemošās ģimenes statusus - audžuģimene, aizbildnis, viesģimene, adoptētājs, to iegūšanas procesus un atbalsta iespējas, vienlaikus aicinot vecākus rūpīgi izvērtēt savu gatavību uzņemt ģimenē bērnu.

Lai palielinātu uzņemošajām ģimenēm pieejamā atbalsta iespējas, no šī gada rudens tiek veidoti ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuru darbību nodrošinās nevalstiskās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi) vai komersanti, saņemot finansējumu no valsts budžeta. Pasākumā LM pasniegs apliecības nodibinājuma “Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” (SPA) ģimeņu atbalsta centriem, kas SPA ļaus pirms vairākiem gadiem ar pašvaldību atbalstu izveidoto centru darbību un atbalsta iespējas uzņemošajām ģimenēm paplašināt.

Pasākumā piedalīsies:
-    Labklājības ministrs Jānis Reirs
-    Nodibinājuma “Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” valdes priekšsēdētāja Dace Blaževiča
-    Atbalsta programmas “Plecs” vadītāja Līva Fomrate
-    Kampaņas “Radi Ģimeni” vēstneši – uzņemošās ģimenes

Ik gadu Latvijā samazinās to ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, kas atradās aprūpes iestādē. Tomēr audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju skaits vēl joprojām ir nepietiekams, lai nodrošinātu bērnu aprūpi ģimeniskā vidē. 2017. gada beigās audžuģimenēs vai pie aizbildņa atradās 85% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, bet 1037 bērni jeb 15% atradās aprūpes iestādē (salīdzinoši 2016. gadā tie bija 1216 bērni jeb 18%).

Informācijas avots