Akcijas pret mobingu laikā sniegtas gandrīz 200 konsultācijas

Aizvadītajā nedēļā notikušās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotās akcijas “Es izvēlos runāt!” laikā tālruņa konsultanti atbildējuši 201 zvanam un snieguši 178 psiholoģiskās konsultācijas, norāda VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja.

Akcijas mērķis bija sniegt atbalstu cīņā pret jebkura veida neiecietību jeb mobingu un palīdzēt tās atpazīšanā un seku mazināšanā. Akcijas laikā 39% gadījumos pēc palīdzības vērsās bērnu vecāki (70 zvani). Vairākas problēmas, par ko vēlējās runāt vecāki, bija tik smagas un komplicētas, ka vecāki pēc palīdzības vērsās vairākkārt un tika sniegtas atkārtotas konsultācijas.. 61% gadījumu palīdzību un atbalstu Uzticības tālrunī meklēja nepilngadīgie (108 zvani). Akcijas piedāvātās iespējas izmantoja arī speciālisti, piemēram, policisti vai psihologi, lai konsultētos konkrētu gadījumu risināšanā.

Vairums vecāku vērsās pēc palīdzības, lai konsultētos gadījumos, kad izglītības iestādē pret viņa bērnu tiek vērsts gan emocionāls, gan fizisks mobings. Izklāstītās situācijas bija saistītas ne tikai ar skolām, bet arī pirmskolas izglītības iestādēm. “Varam secināt, ka mobings tiek vērsts pret bērniem ne tikai no vienaudžu puses, bet dažkārt arī no pedagogu vai treneru puses, īpaši, ja bērnam ir uzvedības problēmas”, atzīst A. Vēja. Akcijas laikā tika saņemts zvans arī par iespējamu seksuālu vardarbību pret bērnu.

Būtiska daļa zvanu gan no pieaugušajiem, gan bērniem vēstīja par vardarbību ģimenē pret bērnu no vecāku puses, kā arī par vecāku spēju bērnam nodrošināt veselībai un attīstībai atbilstošus apstākļus, ņemot vērā vecāku atkarību no alkohola. Vecāku auditorijai tika sniegtas konsultācijas arī par datoratkarības un interneta drošības tēmām, attiecību veidošanas ar bērnu problēmām, saskarsmes tiesību jautājumiem utt.

Akcijas laikā Uzticības tālruņa 116111 speciālisti pieņēma 11 dienesta ziņojumus – septiņi no tiem skāra bērnu tiesību pārkāpumus izglītības iestādēs, bet pārējie – pārkāpumus ģimenē.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti.

Informācijas avots