Sociālais projekts PeacePillow

Sociālais projekts PeacePillow

Sociālā uzņēmuma Eņģeļa Pasts, ar vairāk, kā 20 gadu pieredzi sociālo projektu organizēšanā un vadīšanā, ikdienā rūpējas par cilvēkiem sociālās aprūpes centros un ārpus tiem. Eņģeļa Pasts organizētajos sociālajos projektus, atbalstu ikdienā guvuši jau vairāk, kā 10 000 cilvēku visā Latvijā.

Sociālo projektu mērķis - sociālās un esmocionālās labklājības veicināšana sociāli mazaizsargātajām personu grupām.

PeacePillow (Miera Spilventiņš) ir Sociālā uzņēmuma Eņģeļa Pasts projekts, kurš radīts ar mērķi harmonizēt, nomierināt un uzlabot pašsajūtu tiem cilvēkiem, kuri atrodas vai nokļūst dažādās stresa situācijās, izjūt trauksmes sajūtu un pašu spēkiem atgūt mieru neizdodas. PeacePillow darinājumi ir pārdomāti, radīti ar mīlestibu un no dabas dotiem materiāliem.

Stresa situācijā cilvēki nonāk dažādu apstākļu pēc un saglabāt mieru ir ļoti nepieciešams.

Viens no piemēriem: Nonākšana sociālā aprūpes centrā. Cilvēkam jāpamet sava ierastā vide, savas mājas un ģimene un tas rada ļoti lielu stresu, apjukumu, ko var veicināt arī dažādas esošās saslimšanas. Viss, kas bija pierasts un saprotms, nu ir zudis un neatgriezīsies nekad. Būs jāpielāgojas jauniem apstākļiem un jāveido jauna komunikācija ar citiem, sev svešiem cilvēkiem un tas bieži vien rada stresa situāciju un izsauc panikas lēknes.

Līga Uzulniece: "Mana mamma 43 gadi nostrādāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) un arī es, savu bērnību un pusaudžu gadus, pavadīju šajā vidē, kur kādam ik minūti steidzas palīgā. Ļoti labi atceros daudz un dažādos notikumus. Bija gadījums, kad mamma devās uz kārtējo izsaukumu, kur bija nepieciešams divus mazus bērniņus vest uz slimnīcu un vecāki līdzi nebrauca. Ticiet man, stress bija neizmērojams un actiņas šaudījās, jo šie mazuļi tika "iemesti" vidē ar pilnīgi svešiem cilvēkiem un valdīja liels apjukums. Vēl šodien atceros tos satrauktos acu skatienus un asaras, kas bira pāri viņu mazajiem vaidziņiem.

Tieši tādas pašas trauksmes un bailes sajūtas ir cilvēkiem, kuri nonāk sociālās aprūpes centros. Viņu, tik pierastā un saprotamā ikdiena, mainās uz neatgriešanos un līdztekus nāk liela trauksmes sajūta par to, kas un kā būs tagad...."

Balstoties uz pieredzi un pārdzīvoto, radās ideja par produktu, kas šādās stresa un panikas situācijas būtu ļoti nepieciešams. PeacePillow (Miera Spilventiņi) spilventiņi darināti no Lina un Lavandas harmonizēs, nomierinās un uzlabos pašsajūtu gan lieliem, gan maziem, kuri nonāk stresa situācijas vai saskaras ar panikas lēkmēm un nemieru katru dienu.

Šos darinājumus var iegādāties Eņģeļa Pasts E-veikalā, kā brīvas gribas ziedojumu un šie darinājumi, ar Eņģeļa Pasts komandas palīdzību, nonāks to cilvēku rokās, kuriem tas būs nepieciešams, lai radītu mieru un harmoniju ikdienā vai kad tie nonāk stresa situācijās. Jau patlaban PeacePillow lielos spilventiņus gaida sociālās aprūpes centros. Aprūpes centros spilventiņi kalpos ne tikai mieram un harmonijai bet arī, kā dekoratīvie spilventiņi ar Eņģeļa Pasts simbolu - Eņģelīti.

Vairāk par projektu

Jaunākās ziņas