Kognitīvi biheiviorālā terapija - ko no tās sagaidīt

Kognitīvi biheiviorālā terapija - ko no tās sagaidīt

Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija (KBT) ir strukturēta īstermiņa terapija, kas virzīta uz konkrētu terapijas mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu. Terapeits palīdz apgūt un praktizēt jaunus reakcijas veidus, ne vien konsultācijas laikā, bet arī ārpus tās. Tādā veidā ātrāk tiek atrisinātas reālās grūtības, kas traucē ikdienas dzīvē.

KBT efektivitāti ir apstiprināta darbā ar trauksmes traucējumiem, sociālo trauksmi, dažādām fobijām, paniku, depresiju, ēšanas traucējumiem, uzmācībām, atkarībām, miega traucējumiem, veģetatīvo distoniju un citiem traucējumiem. Tāpat KBT palīdz trenēt konkrētas prasmes, izvirzīt un sasniegt mērķus. Terapija piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem; principus pielieto gan strādājot individuāli, gan grupās.

Kognitīvi biheiviorālā terapija (no ang. cognitive – domāšana; behavioural – uzvedības) - nodarbojas ar domāšanas un uzvedības modeļu izpētīšanu, pārbaudi un paplašināšanu.
Iedomājies, ko Tu dari, ieviešot kārtību savā sajauktajā drēbju skapī! Ar KBT ir tāpat: klients ar konsultanta palīdzību sakārto savu domu, emociju, fizioloģisko reakciju un uzvedību jūkli. Klients pēta, kā dzīves notikumi un apkārtējā vide ietekmē noteiktu domu un uzvedību veidošanos. Mācoties jaunus domāšanas un uzvedības veidus, klients paplašina savas izvēles iespējas kā reaģēt uz konkrētām situācijām.

Pamatideja
Notikumi paši par sevi neietekmē Tevi tiešā veidā; Tevi ietekmē Tavas domas par notiekošo un tas, kādu jēgu Tu tam piešķir!
Diemžēl mūsu domas un pieņēmumi ne vienmēr ir racionāli un loģiski veidojušies. Ja aizejam uz skolu pārliecināti, ka 2+2=5, šī pārliecība skolā ātri vien tiek pārbaudīta un izmainīta, taču ar daudziem kļūdainiem pieņēmumiem par sevi, dzīvi un citiem mēs dzīvojam, tos pat nemēģinādami apšaubīt. Tiem bieži vien ietekme uz mūsu labsajūtu un labklājību ir daudz lielāka, nekā nepareizi atrisinātam vienādojumam. Šobrīd pasaulē tik populāro psihoterapijas virzienu, kas balstās šajās idejās, un kuras efektivitāti dažādās jomās ir apstiprinājuši zinātniskie pētījumi, sauc par kognitīvi biheiviorālo terapiju.
Šī pieejas principi ir salīdzinoši vienkārši, un, tos savā dzīvē var pielietot ikviens, lai tiktu galā ar konkrētām grūtībām vai attīstītos sevis izvēlētajā virzienā.

Kognitīvi biheiviorālās terapijas principi
=> Sāc ar domām!
Emocijas evolūcijā un arī cilvēka individuālajā attīstībā attīstās pirmās. Mēs jūtam mīlestību, mēs jūtamies laimīgi, mēs jūtam naidu, tādējādi liekas, ka tikai emocijas un jūtas ir mūsu labsajūtas pamatā. Tomēr kognitīvi biheiviorālā terapijā klients pamatā strādā ar savām domām, pārliecībām un uzvedību. Iemesls tam ir vienkāršs –domas ir apzinātākas un ar tām var daudz tiešākā veidā strādāt, nekā ar emocijām. Savukārt domas, emocijas un uzvedība savstarpēji ietekmē viena otru. Tātad, mainoties domām, mainās arī emocijas un uzvedība.
=> Trenējies! Ja vēlaies mainīt savu dzīvi ar kāda ārēja brīnuma palīdzību, šī terapija nav priekš Tevis! Viens no principiem, kādēļ iespējams panākt izmaiņas, ir gauži vienkāršs. Ir jātrenējas! Vai atceries, kā mācījies rakstīt (rindu pēc rindas ar aaaaaa vai ieieieieieie) vai kā apguvi braukšanu ar divriteni? Ar jauniem reakcijas veidiem ir tieši tāpat. Ja vēlaties iemācīties citus, adaptīvākus uzvedības veidus, tie gluži vienkārši ir jāatkārto. Soli pa solītim vēlamajā virzienā.
=> Sadarbojies! Terapijas procesā nozīmīga ir abpusējā sadarbība starp klientu un terapeitu. Tas, ko terapeits var sniegt, ir sava pieredze un zināšanas par to, kas konkrētās klienta grūtības uztur, un metodes, kas pierādījušas savu efektivitāti līdzīgās situācijās. Savukārt tikai klients pats vislabāk spēj saprast savas situācijas unikalitāti, izmēģināt jaunus domāšanas un uzvedības veidus un novērtēt, kas vislabāk palīdz. Kognitīvi biheiviorālajā terapijā klients un terapeits kopīgi atklāj cēloņus, plāno jaunus risinājumus un pieņem lēmumus, kā trenēt jaunus domāšanas un uzvedības veidus. Kopīga darbība ietver atklātību – terapeits izglīto klientu par kognitīvi biheiviorālās terapijas principiem un māca klientu, kā viņa paša domas, emocijas, reakcijas un uzvedību izskaidrot, lietojot šos principus. Tādejādi klientam pašam ir iespēja piedāvāt savas idejas risinājumam.
=> Kļūsti pats par savu psihoterapeitu! Reiz apgūtus kognitīvi biheiviorālās terapijas principus cilvēks var tālāk savā dzīvē izmantot arī citās situācijās. Terapeita loma psihoterapijas procesā ir būt par labu gidu, kas parāda, kā iespējams strukturēt savu pieredzi un iepazīstina ar tehnikām domāšanas un uzvedības maiņai, bet reiz iemācījies, kā to darīt, cilvēks bieži vien var kļūt pats sev par labu psihoterapeitu.
=> Eksperimentē! Kognitīvi biheiviorālajā terapijā cilvēks kļūst arī pats sev par laboratoriju – kopā ar terapeitu klients izpēta sevi, līdzīgi kā noskaidrojot kādas vielas sastāvu: viņš aplūko vielu (savu emociju, domu un uzvedības kopumu); izpēta tās sastāvu (nodala emocijas, domas un uzvedību); pēta, kā šīs sastāvdaļas mijiedarbojas un kas aktivizē noteiktas sastāvdaļas (kas aktivizē noteiktas domas). Neviena klienta pārliecība netiek noraidīta. Tā vietā terapeits piedāvā klientam veikt nelielus eksperimentus, lai abiem būtu iespēja pārbaudīt klienta pārliecības un mainīt tās, ja nepieciešams.

 

Informācijas avots

Jaunākās ziņas