Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā

Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā

No 2021. gada 1. janvāra stājas spēkā vairākas būtiskas izmaiņas sociālajā jomā, tostarp tiek celti minimālo ienākumu sliekšņi, tādējādi uzlabojot sociāli visneaizsargātāko iedzīvotāju finanšu stāvokli.

Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tika paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 2021. gada 1. janvāra 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Tāpat tika paaugstinātas sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Vienreizējs pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 218 eiro, līdz šim tie bija 128,06 eiro. Savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības tie ir 327 eiro līdzšinējo 245,38 eiro vietā. Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns sekmīgi mācās, ir 109 eiro mēnesī, līdz šim pabalsta apmērs bija 64,03 eiro. Savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības pabalsts no 122,69 eiro palielināts līdz 163 eiro mēnesī. Līdz šim bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tika izmaksāts 249,71 eiro apmērā, bet no šā gada 1.janvāra tas ir noteikts 820,05 eiro apmērā.
Noteikti jauni minimālie invaliditātes pensijas apmēri, kas turpmāk būs atkarīgi no invaliditātes pensijas aprēķina bāzes 136 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības –163 eiro). III grupas invaliditātes gadījumā invaliditātes pensija tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī, kas ir 136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro;
II grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,4. Tādējādi II grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 190,40 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 228,20 eiro. I grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,6. Tādējādi I grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 217,60 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 260,80 eiro.
Par bērniem ar invaliditāti neatkarīgi no tā, vai bērns turpina mācības pēc 15 gadu sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes valsts pabalsta izmaksa līdz bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai.
Asistenta pakalpojuma pašvaldībā sniedzējiem atlīdzība par vienas pakalpojuma sniegšanas stundu noteikta, ņemot vērā minimālo algu, kāda tā būs no 2021.gada 1.janvāra (500 euro), jo saskaņā ar darba likumdošanu darba samaksa nevar būt zemāka par minimālās algas apmēru.

Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga” nodrošina ilgstošu un īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kā arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu diennakts aprūpi, dzīvesvietu, audzināšanu, sociālo rehabilitāciju, medicīnisko aprūpi, psiholoģisko atbalstu.

Informācijas avots

Jaunākās ziņas