Pašvaldība atbalsta talantīgos trūcīgos un maznodrošinātos jauniešus (Ventspils)

Pašvaldība atbalsta talantīgos trūcīgos un maznodrošinātos jauniešus (Ventspils)

Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu talantīgiem jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, lai motivētu turpināt uzsāktās mācības profesionālās vidējās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē.

Ventspils pilsētas finansiālo atbalstu pabalsta veidā var saņemt jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, vai to pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms studiju uzsākšanas bija Ventspils pilsētas administratīvā teritorija, un kuri:
• apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās, un semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm.
• apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās un vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

Pabalstu talantīgo jauniešu izglītībai var saņemt divas reizes gadā pēc ziemas un pavasara sesijas vai semestra beigām, iesniedzot Ventspils pilsētas Sociālajam dienestam iesniegumu un mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus.
Pabalsta apmērs ir sākot no 356 eiro līdz 846 eiro, kas tiek noteikts atkarībā no mācību iestādes atrašanās vietas un vidējās atzīmes.
Lielākā izmaksātā summa pagājušajā gadā ir 769 eiro. 2020. gadā pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai saņēma 7 jaunieši, izlietojot šim mērķim teju 5,4 tūkst. eiro pašvaldības budžeta līdzekļus.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils pilsētas Sociālā dienesta „Facebook” lapā.

Jaunākās ziņas