Pašvaldība nodrošina sociālo pakalpojumu “Ģimenes asistenta pakalpojums”

Pašvaldība nodrošina sociālo pakalpojumu “Ģimenes asistenta pakalpojums”

Ventspils pilsētas pašvaldība piedāvā ģimenes asistenta pakalpojumu, lai tiktu atbalstītas un stiprinātas tās ģimenes ar bērniem, kurām, dažādu apstākļu dēļ, nepieciešama palīdzība bērnu audzināšanā un aprūpē.

Ģimenes asistents palīdz ģimenēm, kurās novērojams sociālo prasmju, mājsaimniecības vadīšanas, bērnu aprūpes un audzināšanas iemaņu trūkums, kas negatīvi ietekmē pilnvērtīgu pamatvajadzību nodrošināšanu bērnam. Ģimenes asistenta pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta šo prasmju pilnveidošanu saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Tādējādi ģimenei ir lielāka iespēja patstāvīgi un pilnvērtīgi funkcionēt, lai bērni netiktu pakļauti vardarbībai, kā arī tiktu mazināts risks bērnu izņemšanai no ģimenes.

Ģimenes asistenta pakalpojumu var saņemt:

  • Ģimenes ar bērniem, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē – līdz 10 stundām nedēļā;
  • Ģimenēs kurās vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts - apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā – līdz 15 stundām nedēļā;
  • Jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – līdz 4 stundām nedēļā.

Ģimene vai persona pakalpojuma pieprasīšanai iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā, personai/ģimenei izsniedz nosūtījumu. Pakalpojumu Ventspils pašvaldībā nodrošina nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”.

  1. gadā ģimenes asistenta pakalpojums tika piešķirts 31 ģimenei t.sk. 2 jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes. Savukārt 2018. gadā ģimenes asistenta pakalpojumu saņēma 20 ģimenes ar bērniem un 1 jaunietis pēc ārpusģimenes aprūpes. 2020. gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanai paredzēti vairāk kā 33. tūkst. eiro.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī interneta mājas lapā https://www.ventspils.lv un sociālajā tīklā „facebook”.

Informācijas avots

Jaunākās ziņas