Sociālo Ziņu vietne pieder NSUS Labdarības biedrībai, kura darbojas sociālajā jomā, organizējot Latvijas un pasaules mēroga sociālos projektus. Biedrības mērķis - sociālās un emocionālās labklājības veicināšana, sociāli mazaizsargāto personu grupām visā Latvijā. NSUS labdarības biedrībai (sociālajiem projektiem) ir vairāk, kā 17`000 sekotāju Facebook vietnē. Sociālās Ziņas saņem informāciju no pirmavotiem - Valsts un pašvaldības iestādēm un citām institūcijām. Kā arī Socialās Ziņas publicē noderīgu informāciju, saņemtu no savas jomas speciālistiem, kā piemēram fizioterapeitiem un citiem.

Socialaszinas.lv sadarbības partneriem (SAC, VSAC, Biedrībām, Nodibinājumiem, Dienas centriem)
Iesniedzamais ziņas raksts, domāts publicēšanai socialaszinas.lv vietnē, sagatavojams un iesniedzams sekojošā kārtībā:

⇒ Patstāvīgi jāsagatavo ziņa word dokumentā (bez tabulu elementiem un formatējuma)
⇒ Par bildēm:
* Jāpievieno ziņai atbilstoša un kvalitatīva bilde titulam (1200x892 pixels)
* Maximums 2 bildes (800x600 pixels), kuras izvietojamas pašā rakstā.
* Bildes nosaukumā jābūt kādam no raksta nosaukuma atslēgas vārdiem.
* Ja bilde nav kvalitatīva, lapas administrators var ievietot rakstā citu atbilstošu bildi.
* Ja bildes netiek iesūtītas, lapas administrators izvēlas rakstam atbilstošu bildi pēc saviem ieskatiem.

⇒ Worda dokuments un bildes jānosūta e-pastā uz info@socialaszinas.lv
⇒ Jānorāda iesniegtās ziņas avota saite, autors
⇒ E-pastā obligāti papildus jānorāda iesniedzēja kontaktinformācija

Banera vai reklāmraksta iesniegšana
Laipni aicināti izvietot savu reklāmrakstu vai baneri.
Iesniedzamais reklāmraksts vai baneris sagatavojams un iesniedzams sekojošā kārtībā:

Reklāmraksts

⇒ Patstāvīgi jāsagatavo reklāmraksts word dokumentā (bez tabulu elementiem un formatējuma)
⇒ Par bildēm:
* Jāpievieno ziņai atbilstoša un kvalitatīva bilde titulam (1200x892 pixels)
* Maximums 2 bildes, no kurām divas izvietojamas pašā reklāmrakstā (800x600 pixels)
* Bildes nosaukumā jābūt kādam no reklāmraksta nosaukuma atslēgas vārdiem.
* Ja bilde nav kvalitatīva, lapas administrators var ievietot rakstā citu atbilstošu bildi.
* Ja bildes netiek iesūtītas, lapas administrators izvēlas reklāmrakstam atbilstošu bildi pēc saviem ieskatiem.

⇒ Worda dokuments un bildes jānosūta e-pastā uz info@socialaszinas.lv
⇒ E-pastā obligāti papildus jānorāda iesniedzēja kontaktinformācija
⇒ Reklāmas izvietošana ir par ziedojumiem (pamatojums ziedojumam: socialaszinas.lv atbalsts), kas tiks novirzīti vietnes uzturēšanai un dažādiem labdarības projektiem.
⇒ Reklāmraksts tiek izvietots uz laiku, ne mazāk, kā uz vienu mēnesi (70,00 EUR/ned.)

Baneris

⇒ Patstāvīgi jāsagatavo baneri (pdf un png) formātā
⇒ Banera laukumu izmēri 700x200 pixels (2 laukumi), 910x250 pixels (1 laukums), 440x250 pixels (1 laukums)
⇒ Gatavis baneris jānosūta e-pastā uz info@socialaszinas.lv
⇒ E-pastā obligāti papildus jānorāda iesniedzēja kontaktinformācija
⇒ Banera izvietošana ir par ziedojumiem (pamatojums ziedojumam: socialaszinas.lv atbalsts), kas tiks novirzīti vietnes uzturēšanai un dažādiem labdarības projektiem.
⇒ Baneris tiek izvietots uz laiku, ne mazāk, kā uz vienu mēnesi (70,00 EUR/ned.).
⇒ Baneris atradīsies sākuma lapā

Uzmanību!
Ja ziņu, reklāmraksta vai banera iesniegšanas noteikumi netiek ievēroti, tad Jūsu ziņa, reklāmraksts vai baneris netiek pieņemts izskatīšanai un publicēšanai. Par iesniegtā materiāla saturu atbildīgs iesniedzējs/autors. Socialaszinas.lv patur tiesības izvēlēties, kuras saņemtās ziņas vai banerus publicēt un ko nepublicēt šajā ziņu vietnē.

Image

Mūsu partneri