Visas ziņas

LM rosina bērnu uzvedības problēmu agrīnu atpazīšanu un risināšanu noteikt par prioritātēm

Labklājības ministrija atzinīgi vērtē Valsts kontroles ieguldīto darbu bērnu ar uzvedības traucējumiem un to iestāšanās riskiem atbalsta un pakalpojumu sistēmas analīzē. Revīzijā “Vai bērnam ar uzvedības problēmām un tā ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu?” un pēc tās sagatavotajā ziņojumā atspoguļotie fakti izgaismo atbalsta sistēmas nepilnības, tai skaitā prevences pasākumu, savlaicīgas informācijas apmaiņas starp iestādēm trūkumu, kā arī vājo izpratni par bērnu vajadzībām atbilstīgi vecumposmam un piedzīvotajai pieredzei nozaru politikās, pašvaldību un pakalpojumu sniedzēju rīcībās un sabiedrībā kopumā.

LM rosina bērnu uzvedības problēmu agrīnu atpazīšanu un risināšanu noteikt par prioritātēm

Pensiju indeksācija notiks agrāk - 1. septembrī

Valsts pensijas vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (2022. gadā - 534 eiro), kā arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, 2022.gadā tiks indeksētas mēnesi agrāk, nekā parasti - 1.septembrī.

Pensiju indeksācija notiks agrāk - 1. septembrī

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu varēs turpināt saņemt arī strādājošie seniori

No 1. jūlija pensijās vecumu sasniegušajām personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) izmaksa netiks pārtraukta, ja šie cilvēki uzsāks darba attiecības. Tas sekmēs viņu materiālās situācijas uzlabošanos, jo vienlaikus ar darba algu būs iespējams saņemt arī VSNP, kas ilgtermiņā var radīt pozitīvu ietekmi uz šo cilvēku iesaisti darba tirgū, ja vien viņi paši vēlas un saskata tajā iespēju uzlabot savu materiālo situāciju.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu varēs turpināt saņemt arī strādājošie seniori

Asistenta pakalpojumi būs pieejami lielākā apjomā

Asistenta pakalpojumi nepilngadīgajām personām, kuras regulāri apmeklē ārstniecības un rehabilitācijas institūcijas, kā arī pilngadīgām personām ar I invaliditātes grupu ar invaliditāti no bērnības, kurām ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, būs pieejami lielākā apjomā.

Asistenta pakalpojumi būs pieejami lielākā apjomā
Image

Tālrunis: 26667444
E-pasts: info@socialaszinas.lv
Mājas lapu izveidoja: LUOffice