2°C

Visas ziņas

Biedrības un nodibinājumi var pieteikties konkursā darbam Sociālo uzņēmumu komisijā

Labklājības ministrija izsludinājusi konkursu, lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatam. Konkursa rezultātā tiks noteikti pieci kandidāti, kuri ieņems Sociālo uzņēmumu komisijas locekļu amatu, sākot ar 2021. gada 26. aprīli. Tiks noteikti arī trīs rezerves kandidāti, kurus varēs virzīt iecelšanai Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatā, ja kāds no pieciem izvirzītajiem kandidātiem atteiksies vai nevarēs nodrošināt dalību Sociālo uzņēmumu komisijā.

Biedrības un nodibinājumi var pieteikties konkursā darbam Sociālo uzņēmumu komisijā

“Skalbes” ar Veselības ministrijas atbalstu palielina psiholoģiskās pirmās palīdzības sniegšanas kapacitāti

Sākot ar 1. februāri krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes” bezmaksas diennakts atbalsta tālrunis 67 222 922 uzsāk darboties ar papildu jaudu. Lai nodrošinātu plašāku operatīvo psiholoģisko atbalstu Latvijas iedzīvotājiem, centram, pateicoties Veselības ministrijas atbalstam, piesaistīti īpaši apmācīti krīzes konsultanti, kuri zvanus turpina pieņemt visu diennakti. Tāpat nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties bezmaksas attālinātām psihologa konsultācijām.

“Skalbes” ar Veselības ministrijas atbalstu palielina psiholoģiskās pirmās palīdzības sniegšanas kapacitāti

Sociālajiem aprūpes centriem tuvākajā laikā piegādās Covid-19 eksprestestus un pulsa oksimetrus

Ceturtdien, 28. janvārī, attālināti notika sociālo aprūpes centru (SAC) darbiniekiem veltīts seminārs par praktiskiem darba aspektiem Covid-19 pandēmijas apstākļos. To organizēja Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas domes Labklājības departamentu, Nacionālo veselības dienestu un Rīgas sociālās aprūpes centru “Mežciems”.

Sociālajiem aprūpes centriem tuvākajā laikā piegādās Covid-19 eksprestestus un pulsa oksimetrus

Aptauja apliecina sabiedrības augsto iecietību pret bērnu fizisku sodīšanu

Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par sabiedrības attieksmes maiņu pret vardarbību ģimenē. Aptauju veica Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sadarbībā ar pētījumu kompāniju SIA “Norstat Latvija”.

Aptauja apliecina sabiedrības augsto iecietību pret bērnu fizisku sodīšanu

Apstiprināts rīcības plāns Covid-19 ierobežošanai sociālās aprūpes institūcijās

Otrdien, 26. janvārī, valdības sēdē apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) iesniegto Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC), kas tapis sadarbībā ar Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, vienlaikus lemjot par informatīvā ziņojuma par plāna izpildes progresu iesniegšanu Ministru kabinetam š.g. 9. februārī.

Apstiprināts rīcības plāns Covid-19 ierobežošanai sociālās aprūpes institūcijās

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā (inforgrafika)

2010. gadā Latvija pievienojās ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.Konvencija ir pirmais starptautiskais juridiski saistošais dokuments, kurā noteiktas minimālās prasības cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanai.Konvencijā noteiktas prasības 26 jomās, kas svarīgas, lai aizsargātu personu ar invaliditāti tiesības un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā. Starp tām – vienlīdzība, diskriminācijas aizliegums, veselība, izglītība, nodarbinātība, līdzdalība sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.Konvenciju ir ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā (inforgrafika)
Image

Tālrunis: 26667444
E-pasts: info@socialaszinas.lv