Visas ziņas

Pensiju indeksācija notiks agrāk - 1. septembrī

Valsts pensijas vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (2022. gadā - 534 eiro), kā arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, 2022.gadā tiks indeksētas mēnesi agrāk, nekā parasti - 1.septembrī.

Pensiju indeksācija notiks agrāk - 1. septembrī

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu varēs turpināt saņemt arī strādājošie seniori

No 1. jūlija pensijās vecumu sasniegušajām personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) izmaksa netiks pārtraukta, ja šie cilvēki uzsāks darba attiecības. Tas sekmēs viņu materiālās situācijas uzlabošanos, jo vienlaikus ar darba algu būs iespējams saņemt arī VSNP, kas ilgtermiņā var radīt pozitīvu ietekmi uz šo cilvēku iesaisti darba tirgū, ja vien viņi paši vēlas un saskata tajā iespēju uzlabot savu materiālo situāciju.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu varēs turpināt saņemt arī strādājošie seniori

Asistenta pakalpojumi būs pieejami lielākā apjomā

Asistenta pakalpojumi nepilngadīgajām personām, kuras regulāri apmeklē ārstniecības un rehabilitācijas institūcijas, kā arī pilngadīgām personām ar I invaliditātes grupu ar invaliditāti no bērnības, kurām ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, būs pieejami lielākā apjomā.

Asistenta pakalpojumi būs pieejami lielākā apjomā

Tiesībsarga biroja pārstāve piedalīsies diskusijā par bērnu ar papildu vajadzībām iekļaušanu izglītības iestādē

Ceturtdien, 27. janvārī, plkst.15.00-17.00 Tiesībsarga birojs kopā ar Latvijas Bērnu labklājības tīklu un Latvijas Pašvaldību savienību aicina uz publisko tiešsaistes diskusiju "Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē", lai apzinātu vecāku sadarbības pieredzi ar izglītības iestādēm par bērnu ar papildu vajadzībām iekļaušanu izglītības iestādē. Tiesībsarga biroju diskusijā eksperta lomā pārstāvēs Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.

Tiesībsarga biroja pārstāve piedalīsies diskusijā par bērnu ar papildu vajadzībām iekļaušanu izglītības iestādē

Kas ir Tiesībsargs?

Kas ir tiesībsargs? Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

Kas ir Tiesībsargs?

Pērn saņemti gandrīz 500 ziņojumi par bērnu tiesību pārkāpumiem

Aizvadītajā gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta (BTAD) inspektori saņēmuši un izskatījuši 474 iesniegumus un sūdzības par dažādiem iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Lielākā daļa ziņojumu attiecināma uz emocionālās vai fiziskās vardarbības epizodēm no iestāžu, kur uzturas bērni, darbinieku puses.

Pērn saņemti gandrīz 500 ziņojumi par bērnu tiesību pārkāpumiem
Image

Tālrunis: 26667444
E-pasts: info@socialaszinas.lv
Mājas lapu izveidoja: LUOffice