Visas ziņas

Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem

Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem Labklājības ministrija informē, ka 2021. gada 14. janvārī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi".

Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem

Bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā vecāki var izmantot slimības palīdzības pabalstu

Laikā, kad Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ arī jaunāko klašu skolēniem mācības notiek attālināti, vecākiem ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai. Vecākiem ir tiesības saņemt šo pabalstu par bērna vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) pieskatīšanu. Tā kā mācības attālināti notiks visā valstī, tad, pieprasot pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), nav nepieciešama izglītības iestādes izziņa par attālinātu mācību procesu.

Bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā vecāki var izmantot slimības palīdzības pabalstu

Plāno pagarināt bezdarbnieka palīdzības pabalsta termiņu

Šis pabalsta veids attiecas uz cilvēkiem, kuriem piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk un kuri sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļiem turpina būt bezdarbnieka statusā. Bezdarbnieka palīdzības pabalstu piešķir no nākamās dienas pēc tam, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods, uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem.

Plāno pagarināt bezdarbnieka palīdzības pabalsta termiņu
Image

Tālrunis: 26667444
E-pasts: info@socialaszinas.lv
Mājas lapu izveidoja: LUOffice