Visas ziņas

Palielināta asistenta un pavadoņa pakalpojumu stundas likme

No valsts budžeta finansētā asistenta un pavadoņa pakalpojumiem asistentu un pavadoņu atlīdzība turpmāk noteikta ne mazāk kā 4,79 eiro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu. Savukārt valsts nodrošinātais finansējuma apmērs pašvaldības sociālajiem dienestiem par vienu asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanas stundu būs 5,02 eiro, kas ietver arī administrēšanas izmaksas 0,23 eiro apmērā.

Palielināta asistenta un pavadoņa pakalpojumu stundas likme

Būs pieejams jauns atbalsta pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Latvijā ieviesīs jaunu pakalpojumu – Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā (APLP), cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojums paredz samazināt vajadzību pēc rīcībspējas ierobežošanas un aizgādņa iecelšanas, jo ar atbalsta personas palīdzību cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem spēs pats pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Plānots, ka pakalpojums būs pieejams no š.g. 1.novembra.

Būs pieejams jauns atbalsta pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Valdība akceptē grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā

Latvijā tiks veidota Bērna māja, kurā nodrošinās nepieciešamo atbalstu vardarbībā cietušiem bērniem, t.sk. saudzīgu nopratināšanu kriminālprocesuālām vajadzībām, kā arī veiktas ārsta apskates un medicīniskā ekspertīze. Bērna mājā nodrošinās konsultatīvu atbalstu cietušā bērna ģimenei, kā arī organizētas starpintitūciju tikšanās un saskaņotas darbības turpmāk cietušajam bērnam nepieciešamo atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā dzīvesvietā. Paredzēts, ka Bērna māja atradīsies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas telpās.

Valdība akceptē grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā

Top jauns psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Labklājības ministrija (LM) izstrādās jaunu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu ģimenes locekļiem. Šāda atbalsta sistēmas pilnveide noteikta arī Eiropas Savienības stratēģijā “Eiropa 2020”, Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam” izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai.

Top jauns psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

LM rosina bērnu uzvedības problēmu agrīnu atpazīšanu un risināšanu noteikt par prioritātēm

Labklājības ministrija atzinīgi vērtē Valsts kontroles ieguldīto darbu bērnu ar uzvedības traucējumiem un to iestāšanās riskiem atbalsta un pakalpojumu sistēmas analīzē. Revīzijā “Vai bērnam ar uzvedības problēmām un tā ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu?” un pēc tās sagatavotajā ziņojumā atspoguļotie fakti izgaismo atbalsta sistēmas nepilnības, tai skaitā prevences pasākumu, savlaicīgas informācijas apmaiņas starp iestādēm trūkumu, kā arī vājo izpratni par bērnu vajadzībām atbilstīgi vecumposmam un piedzīvotajai pieredzei nozaru politikās, pašvaldību un pakalpojumu sniedzēju rīcībās un sabiedrībā kopumā.

LM rosina bērnu uzvedības problēmu agrīnu atpazīšanu un risināšanu noteikt par prioritātēm
Image

Tālrunis: 26667444
E-pasts: info@socialaszinas.lv
Mājas lapu izveidoja: LUOffice