4 lietas, kas jāzina vecākiem dzīvojot ārzemēs

4 lietas, kas jāzina vecākiem dzīvojot ārzemēs

Pieaug gadījumu skaits, ka Latvijas valsts piederīgajām ģimenēm par bērnu tiesību pārkāpumiem Lielbritānijā, Īrijā, Norvēģijā vai Vācijā tiek pārtrauktas aizgādības tiesības un bērnam tiek atrastas jaunas mājas.

Tādēļ Latvijas Republikas tiesībsargs ir sagatavojjis viegli uztveramu un praktisku informatīvu materiālu kas jāzina Latvijas valstspiederīgajām ģimenēm ar bērniem dzīvojot Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā.

Informatīvajā materiālā tika iekļauta informāciju par šādiem tematiskajiem blokiem:
=> Vecāku pienākumi un bērnu uzraudzība;
=> Izglītība;
=> Veselība;
=> Mājoklis un sociālais nodrošinājums.

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka:
=> Katrā valstī likumi atšķiras – iepazīsties un ievēro tos!
=> Sadarbojies ar mītnes valsts bērnu tiesību aizsardzības institūcijām;
=> Noskaidro Latvijas vēstniecības mītnes valstī kontaktinformāciju;
=> Meklē juridisko palīdzību!

Visi informatīvie materiāli - infografikas par katru valsti gan kopumā, gan pa tematiskajiem blokiem, kā arī fails mājas lapas banerim, pievienoti pielikumos. Lūdzam visas iesaistitās puses (vēstniecības, biedrības u.c.) lejupielādēt materiālus un informāciju izvietot arī savās mājas lapās.

Informāciju, kas jāzina, dzīvojot katrā valstī var izlasīt sīkāk zemāk esošajās saitēs.

Informācijas avots

Jaunākās ziņas