Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem

Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem

Informācija par VSAOI kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem Labklājības ministrija informē, ka 2021. gada 14. janvārī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi".

Grozījumi paredz jauna atbalsta veida ieviešanu sociālajiem uzņēmumiem no 2021. gada 1. janvāra:
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensāciju par nodarbinātajām personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – VSAOI kompensācija). Svarīgākie fakti par jauno atbalsta veidu jautājumu un atbilžu formā:

Kas var saņemt VSAOI kompensāciju?
VSAOI kompensāciju var saņemt visi uzņēmumi, kas reģistrējušies Sociālo uzņēmumu reģistrā un ir aktīvi sociālie uzņēmumi – gan darba integrācijas sociālie uzņēmumi, gan arī tie sociālie uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus noteiktām sabiedrības grupām vai sniedz labumu sabiedrībai kopumā.

Par kuriem darbiniekiem var saņemt VSAOI kompensāciju?
VSAOI kompensāciju var saņemt par uzņēmumā nodarbinātām personām ar invaliditāti (VDEĀVK lēmums) vai garīga rakstura traucējumiem (medicīniska izziņa), ja par šīm personām izmaksāto atlīdzību nesaņem kompensāciju citu valsts atbalsta programmu ietvaros (Altum grants sociālajai uzņēmējdarbībai, NVA pasākumi noteiktām personu grupām utml.).

Cik liela ir VSAOI kompensācija?
Sociālajam uzņēmumam kompensē faktiski samaksāto VSAOI darba devēja daļu, ievērojot normatīvajos aktos par valsts sociālo apdrošināšanu noteikto obligāto iemaksu likmi un nepārsniedzot summu, kas ir vienāda ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļu no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā.

Par kādu nodarbinātības periodu var saņemt VSAOI kompensācijas?
VSAOI kompensācijas tiek piemērotas par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra, bet uzņēmumiem, kas ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu pēc šī datuma – no sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas dienas.

Kā pieprasa un izmaksā VSAOI kompensācijas?
VSAOI kompensācijas pieprasa reizi ceturksnī, nākamajā mēnesī pēc ceturkšņa beigām, kad uzņēmums ir veicis iemaksas par trešo ceturkšņa mēnesi. Piemēram, par gada pirmā ceturkšņa mēnešiem VSAO iemaksu veikšanas termiņš Valsts ieņēmumu dienestam ir attiecīgi 23. februāris, 23. marts un 23. aprīlis. Pēc šo iemaksu veikšanas (orientējoši – aprīļa pēdējā nedēļā) uzņēmums iesniedz Labklājības ministrijā VSAOI kompensācijas pieteikumu  2 (veidlapa tiks laicīgi publicēta LM mājaslapā), un Labklājības ministrija 1 mēneša laikā (orientējoši līdz maija pēdējai nedēļai) pārbauda pieteikumu un izmaksā uzņēmumam kompensāciju. Analoģiski izmaksas tiek veiktas par pārējiem gada ceturkšņiem.

Kāds valsts atbalsta regulējums tiek piemērots VSAOI kompensācijām?
VSAOI kompensācijām tiek piemērots de minimis atbalsta regulējums.
Tas nozīmē, ka:
− ik ceturksni iesniedzot Labklājības ministrijā VSAOI kompensācijas pieteikumu, sociālais uzņēmums de minimis atbalsta uzskaites sistēmā elektroniski sniedz informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai;
− Labklājības ministrija, lemjot par VSAOI kompensācijas izmaksu, pārliecinās, vai pieprasītais de minimis atbalsts kopā ar pēdējo trīs gadu laikā (2019-2021) saņemto de minimis atbalstu nepārsniedz attiecīgajā nozarē noteikto limitu (saņemtais atbalsts tiek summēts viena vienota uzņēmuma līmenī, tas ir, kopā ar saistītajiem uzņēmumiem).

Kur var saņemt papildu informāciju?
Informāciju par VSAOI kompensācijām var saņemt Labklājības ministrijā, zvanot pa tālruni
64331822 vai rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Informācijas avots

Jaunākās ziņas