Izglītojoša īsfilma par grūminga riskiem 2

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā nelielas videofilmiņas, kurās izspēlētas dažādas ikdienas dzīvē sastopamas problēmsituācijas un piedāvāti to risinājumi.

 Izglītojoša īsfilma par grūminga riskiem 2.

Jaunākās ziņas