Kas ir Tiesībsargs?

Kas ir Tiesībsargs?

Kas ir tiesībsargs? Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

Tiesībsarga likums stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī, izveidojot tiesībsarga institūciju. Par pirmo tiesībsargu 2007. gada 1. martā Latvijas Republikas Saeima ievēlēja Romānu Apsīti.

Pirms tiesībsarga institūcijas izveides Latvijā darbojās Valsts cilvēktiesību birojs, un Tiesībsarga birojs ir šīs sākotnējās Latvijas cilvēktiesību aizsardzības institūcijas tiesību un saistību pārņēmējs.

Citās valstīs tiesībsargu visbiežāk sauc par ombudu. Igaunijas tiesībsargu sauc par tieslietu kancleru, bet Lietuvas tiesībsargs ir Seima kontrolieris.

Ko dara tiesībsargs?
Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu.

Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas:

  • veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību;
  • sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu;
  • izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē;
  • atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu;
  • sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.

Kādos gadījumos tiesībsargs var palīdzēt?

Tiesībsargs, izskatot privātpersonu iesniegumus, likumā paredzētos gadījumos ierosina pārbaudes lietu, ja:

  • valsts vai pašvaldības institūcijas vai to amatpersonas, iespējams, ir pārkāpušas Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktās cilvēktiesības;
  • pret personu, iespējams, ir pieļauta diskriminācija vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpums;
  • valsts un pašvaldību iestādes vai to amatpersonas pret personu, iespējams, ir pieļāvušas labas pārvaldības principa pārkāpumu.

2011. gada 3. martā Latvijas Republikas Saeima tiesībsarga amatā uz pieciem gadiem ievēlēja Juri Jansonu, 2016. gada 3. martā Juris Jansons tika apstiprināts atkārtoti. 2021. gada 11. martā Saeima ievēlēja Juri Jansonu tiesībsarga amatā uz nākamajiem pieciem gadiem. Tiesībsarga pilnvaru termiņš ir no 2021. gada 18. marta līdz 2026. gada 18. martam.

 

Informācijas avots

Jaunākās ziņas