Valdība akceptē vienreizēju 500 eiro atbalstu institūcijās esošajiem bērniem

Valdība akceptē vienreizēju 500 eiro atbalstu institūcijās esošajiem bērniem

Vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā saistībā ar Covid-19 izplatības dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju piešķirs arī par tiem bērniem, kuri no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām atrodas bērnu aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, audzināšanas iestādēs un sociālās korekcijas iestādēs.

To paredz trešdien, 24. martā, valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”. Tas vēl jāizskata un par to jānobalso Saeimā.

"Es gribētu uzsvērt, ka 500 eiro atbalsts bērniem, kuri atrodas bērnu aprūpes iestādēs, ieslodzījumā un sociālās korekcijas iestādēs, ir jāizlieto tikai un vienīgi bērnu vajadzībām. Lēmums par līdzekļu izlietošanu jāpieņem, ņemot vērā bērnu viedokli. Šie līdzekļi nekādā gadījumā nav novirzāmi iestādes pamatvajadzību segšanai, algu, prēmiju vai piemaksu izmaksai," uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.

Plānots, ka 500 eiro atbalstu par katru bērnu, kurš atrodas minētajās iestādēs, izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), pamatojoties uz vecāka, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes vadītāja iesniegumu. VSAA atbalstu izmaksās 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
No vienreizējā pabalsta netiks veikta parādu piedziņa un ieturējumi, kā arī to neņems vērā, novērtējot mājsaimniecības materiālos resursus sociālās palīdzības piešķiršanai.

 

Informācijas avots

Jaunākās ziņas